Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2015

vicodin
“Więc leżę, leżę zmęczona i męczy mnie leżenie i męczy mnie zmęczenie…”
— tumblr
vicodin
9990 7ded
Reposted frommisza misza viakruemelmonster kruemelmonster
9307 1c0e
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialevilette levilette
3315 7351
Reposted fromLittleJack LittleJack viaonebreath onebreath
vicodin
vicodin
3176 70cd 500
Reposted fromnoniewiem noniewiem viadzony dzony
vicodin

June 03 2015

vicodin
"Pierwszy sekret szczęścia to emocjonalna niezależność. Wiesz, co mam na myśli? Nie można oczekiwać, że szczęście da ci druga osoba, albo że ona uczyni cię szczęśliwą. Nie możesz nawet oczekiwać, że pozwoli ci być szczęśliwą, jakbyś musiała prosić o pozwolenie czy coś. Trzeba swoje szczęście stworzyć samemu, w środku i nie pozwolić, by ktokolwiek je tknął albo odebrał".
— Sharon Owens - Siódmy sekret szczęścia
vicodin
3857 a5fd 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viablubra blubra
vicodin
8096 850c 500
Reposted fromrol rol viaamagicalplace amagicalplace
vicodin
7269 0f77 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viadead-inside dead-inside
vicodin
9211 53eb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
vicodin
9465 216b
Reposted fromosaki osaki
vicodin
  Oni odpuścili wyścig szczurów. Nie studiują też na dwóch kierunkach. Brak zapłaty za staż nie jest dla nich problemem, bo praktyki w ogóle ich nie interesują. Pragną zmian, ale nie wiedzą, kim są i czego potrzebują. – To złamane pokolenie
— Przegrane pokolenie
Reposted fromcaligula caligula viaevanescoo evanescoo
vicodin
1317 6515 500
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viaaleks17 aleks17

May 31 2015

vicodin
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish viahumane humane
1319 9ba9 500
Reposted fromerial erial viahumane humane
vicodin
Reposted fromniinoir niinoir viaIhezal Ihezal
vicodin
2459 3c48 500
Reposted fromnenya nenya viahumane humane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl