Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

vicodin
Zanim zmoży cię sen, twoje życie zawiruje wokół, cofając do gardła tysiące myśli, bolączek i wątpliwości. Tańcem niecnotnym zmącą ci spokój wszystkie słowa, które powinny być wypowiedziane, a które zawsze zamykasz pod klucz.
https://www.facebook.com/tekstykonteksty
Reposted fromrozczarowanie rozczarowanie

July 08 2015

vicodin
Ona wiedziała, że nie czeka jej z Nim nic dobrego. Wiedziała też, że mimo tego, że dążą do zagłady, to nikt nie pokocha jej tak płomiennie jak On.
https://www.facebook.com/tekstykonteksty
Reposted fromrozczarowanie rozczarowanie
vicodin
Z pozoru była spokojna, łagodna i dobra. Nikt nie wiedział, że nocą budzą się w niej demony. Duchy i strachy, które nie chciały jej opuścić. Które uwiły sobie w jej głowie leżę z postrzępionych lęków i straconych nadziei.  Z pozoru niebo też ma niebieski kolor. Dopóki go nie dosięgniesz i nie przekonasz się o jego trującej ciemności.
https://www.facebook.com/tekstykonteksty
Reposted fromrozczarowanie rozczarowanie

June 08 2015

vicodin
3945 a55b
Alison mosshart
vicodin
0063 75fe
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viamaczowka maczowka
7498 0ea9
7089 3e4c 500
vicodin
Oszaleć, zabić się czy ciągnąć dalej?
— Charles Bukowski
vicodin
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viaAmericanlover Americanlover
vicodin

housestyrell:

endless list of attractive menmichiel huisman

Growing up in Holland, I always thought my name was boring, but in the U.S, all of a sudden I have a very cool name.

vicodin

Michiel Huisman by Karen Rosetzsky for Elle NL

vicodin
7752 8693 500
mormont
Reposted fromczinok czinok viagameofthrones gameofthrones
vicodin
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaswatina swatina

June 07 2015

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

June 05 2015

vicodin
from the Greek, ‘ecdemos’, meaning ’away from home’.

from the Greek, ‘ecdemos’, meaning ’away from home’.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadzony dzony
vicodin
7974 b0d8 500
me too, Sally.
vicodin
vicodin
9612 0604 500
Reposted fromrol rol viatymka tymka
vicodin
"Miałam dwadzieścia lat i pewnie jak się ma dwadzieścia lat, łatwiej i bardziej chce się kochać muzyka rockowego niż księgowego."
-Jerzy Pilch
Reposted fromstudentka934 studentka934 viabambalam bambalam
vicodin
Reposted fromshakeme shakeme viasectum-sempra sectum-sempra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl